ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Επιλογή Καλλιέργειας (30-60 cm)

Ph, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Μηχανική Σύσταση, Οργανική Ουσία,

Ολικό CaCO3, Ενεργό CaCO3

Παρατηρήσεις-Συμβουλές

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση