ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

  •  ΡΗ, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (ΕC), Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Ολική Σκληρότητα (TH), Θολότητα, Νιτρικά (ΝΟ3), Νιτρώδη (ΝΟ2), Αμμωνιακά (ΝΗ4), Χλώριο, Υπολειμματικό Χλώριο, Σίδηρος (Fe), Μαγγάνιο (Mn), Θολερότητα, Χρώμα. Παρατηρήσεις
  • ΡΗ, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (ΕC), Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Ολική Σκληρότητα (TH), Θολότητα, Νιτρικά (ΝΟ3), Νιτρώδη (ΝΟ2), Αμμωνιακά (ΝΗ4), Χλώριο, Υπολειμματικό Χλώριο, Σίδηρος (Fe), Μαγγάνιο (Mn), Κάλιο (K), Νάτριο (Na), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ, Όξινα Ανθρακικά (HCO3), Ανθρακικά (CO3), Χαλκός (Cu), Ψευδάργυρος (Zn), Φθόριο (F), Θειϊκά (SO4), Φωσφορικά (ΡΟ4), Διαλυμένο Οξυγόνο (D.O.), Ανθρακική Σκληρότητα, Μη Ανθρακική Σκληρότητα, Θολερότητα, Χρώμα. Παρατηρήσεις
  • Διάφορες αναλύσεις παραμέτρων του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης για οργανισμούς, ιδιώτες και νοικοκυριά, κατόπιν συνεννοήσεως

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση