ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

Νερό υδροπονίας

PH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC), Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Κάλιο (K), Νάτριο (Na), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Χαλκός (Cu), Ψευδάργυρος (Zn), Μαγγάνιο (Mn), Σίδηρος (Fe), Θειικά (SO4), Νιτρικά (NO3), Φωσφορικά (ΡΟ4), Αλκαλικότητα, Όξινα Ανθρακικά (HCO3), Ανθρακικά (CO3), Δείκτης SAR, Παρατηρήσεις

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση