ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Αναλύσεις Νερού Άρδευσης

Α) ΡΗ, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (ΕC), Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Ολική Σκληρότητα (TH), Κάλιο (K), Νάτριο (Na), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Δείκτης SAR, Παρατηρήσεις

Β) ΡΗ, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (ΕC), Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Ολική Σκληρότητα (TH), Κάλιο (K), Νάτριο (Na), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Δείκτης SAR, Αλκαλικότητα, Όξινα Ανθρακικά (HCO3), Ανθρακικά (CO3), Παρατηρήσεις

Γ) ΡΗ, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (ΕC), Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Ολική Σκληρότητα (TH), Κάλιο (K), Νάτριο (Na), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Δείκτης SAR, Αλκαλικότητα, Όξινα Ανθρακικά (HCO3), Ανθρακικά (CO3), Χλωριούχα (Cl), Θειϊκά (SO4), Νιτρικά (NO3), Αμμωνιακά (ΝΗ4), Φωσφορικά (ΡΟ4), Βόριο (Β), Παρατηρήσεις

Δ) Διάφορες αναλύσεις παραμέτρων του Νερού Άρδευσης, κατόπιν συνεννοήσεως και με βάση τις ανάγκες σας!!

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση