ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι πληροφορίες

Όνομα Αποστολέα

Επωνυμία Επιχείρησης

ΑΦΜ & ΔΟΥ

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Email

Πληροφορίες και περιγραφή δείγματος

Πχ για τα αγροτεμάχια, έκταση, τοποθεσία, αριθμός, χαρτογραφικό υπόβαθρο, καλλιέργεια, βάρος δείγματος, αριθμός ληφθέντων δειγμάτων πριν το τελικό

Ζητούμενες Αναλύσεις

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να κάνετε τη δειγματοληψία, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση