Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ PH ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Το ph είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και επηρεάζει τη διαλυτότητα των ιόντων και κατά συνέπεια και την ανάπτυξη των φυτών.

Η ρύθμιση του ph είναι σημαντική ιδιαίτερα για τη διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών και πρέπει να ελέγχεται συχνά. Γενικά η διαθεσιμότητα είναι καλύτερη τόσο για τα μικροστοιχεία όσο και για τα μακροστοιχεία, όταν κινούμαστε σε βέλτιστες τιμές του ph ανά καλλιέργεια.

Το ph του εδάφους επηρεάζει επίσης τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών του εδάφους. Ο πληθυσμός των βακτηρίων που διασπούν την οργανική ύλη μειώνεται και η δραστηριότητά τους παρεμποδίζεται σε πολύ όξινο έδαφος, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση οργανικής ύλης και των δεσμευμένων θρεπτικών ουσιών, ιδιαίτερα του αζώτου.

Υπό όξινες συνθήκες(χαμηλό ph), αυξάνεται πχ. η τοξικότητα του αργιλίου. Τα υψηλά επίπεδα σιδήρου και μαγγανίου εμποδίζουν την ανάπτυξη των φυτών ενώ, φώσφορος, μολυβδαίνιο και ίσως ασβέστιο και μαγνήσιο, βρίσκονται σε ανεπαρκείς ποσότητες.

Υπό αλκαλικές συνθήκες(υψηλό ph), εμφανίζονται ελλείψεις σε μικροθρεπτικά (σίδηρος, μαγγάνιο, χαλκός και ψευδάργυρος) και βόριο ενώ, ο φώσφορος είναι λιγότερο διαθέσιμος και παρεμποδίζεται η πρόσληψη καλίου και μαγνησίου.

Στόχος είναι η διαχείριση του ph σε επίπεδα που δεν θα υπάρχουν τοξικότητες και η διαθεσιμότητα και η πρόσληψη θρεπτικών, θα είναι η καλύτερη δυνατή. Τα όρια 5,8-6,5 είναι ιδανικά αλλά, ορισμένα φυτά έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις οξύτητας.

Το ph αυξάνεται με ασβεστόλιθο αλλά, θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις ως προς το ασβέστιο και το μαγνήσιο έτσι ώστε, να προσδιοριστεί το είδος του ασβεστόλιθου που απαιτείται, ασβεστολιθικός ή δολομιτικός.

Το θείο και τα όξινα λιπάσματα μειώνουν το ph των αλκαλικών εδαφών.

Γενικά η έλλειψη θρεπτικών, αντιμετωπίζεται πιο εύκολα σε αλκαλικά παρά σε όξινα εδάφη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση