ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΩ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ;

  • Το νερό μεταβάλλεται συνεχώς. Δεν είναι στατικό. Περιέχει πολλά άλατα που μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή θρέψη, μέσω της αλάτωσης και της αλκαλίωσης.
  • Το κακής ποιότητας αρδευτικό νερό, μειώνει τη διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων στο έδαφος ή προκαλεί τοξικότητά τους.
  • Μπορεί να φράξει τα μπεκ και τους σταλακτιφόρους
  • Ο συχνός έλεγχος του αρδευτικού νερού, προστατεύει τις καλλιέργειες και τις προσπάθειες για ομαλή παραγωγική διαδικασία, ενώ οδηγεί σε αποφάσεις με στόχο το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση