ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΩ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΥ

Στην φύση δεν υπάρχει πραγματικά «καθαρό» νερό. Όλα τα νερά περιέχουν επιμολυντές διαφόρων προελεύσεων. Οι επιμολυντές του νερού μπορεί να είναι  ανόργανα στοιχεία, οργανικές ουσίες και μικρόβια και  οφείλονται είτε σε ανθρώπινη δραστηριότητα ή υπάρχουν  από φυσικού τους στο νερό καθώς αυτό έρχεται σε επαφή με την γή και τον αέρα.

Μερικοί επιμολυντές μπορούν να γίνουν αντιληπτοί οργανοληπτικά (οσμή, γεύση κλπ) αλλά οι περισσότεροι και οι πλέον επικίνδυνοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τον καταναλωτή (π.χ. βαρέα μέταλλα, νιτρώδη κλπ) Μπορεί λοιπόν ένα νερό να έχει καλή γεύση και να είναι παρόλαυτα επιβαρυμένο με τοξικές ουσίες.Οι επιμολυντές του νερού μπορούν να προκαλέσουν οξεία αλλά και χρόνια προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε άτομα με προβλήματα υγείας.

Επίσης κακής ποιότητας νερό μπορεί να επηρεάσει την καλή λειτουργία των οικιακών συσκευών με αποτέλεσμα πέρα από την λειτουργία τους να επηρεαστεί  εμμέσως και η υγεία του καταναλωτή.

Η γνώση της ποιότητας του νερού έρχεται μονάχα μέσα από μία αξιόπιστη Φυσικοχημική ανάλυση.

Στην περίπτωση του ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, η ανάλυση μας δίνει πληροφορίες για τη θρέψη των φυτών μέσω του νερού, καθώς και για τους φυσικοχημικούς παράγοντες που προκαλούν τοξικότητα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση