Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Χαμηλότερο κόστος, Μεγαλύτερο Κέρδος, Ποιοτικότερα Προϊόντα, Περιβαλλοντικά Οφέλη

Η Φιλοσοφία της ΓεωΑΝΑlysis είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Μέσω των Συμβουλευτικών της Υπηρεσιών, προσπαθεί να ωθήσει την παραγωγή προς 4 βασικές κατευθύνσεις. Χαμηλότερο κόστος, Υψηλότερο Οικονομικό αποτέλεσμα, Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας,  με Σεβασμό στο Περιβάλλον.

Οι Εδαφολογικές αναλύσεις για παράδειγμα, δίνουν τη δυνατότητα για χρήση λιγότερων λιπασμάτων, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής, οδηγούν σε ασφαλέστερα προϊόντα για τον καταναλωτή, ενώ με τις μειωμένες εισροές, η μόλυνση του υπεδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, είναι σαφώς μικρότερη.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση