ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Κάθε καλλιέργεια, έχει τις ανάγκες τις σε θρεπτικά και είναι λίγο ως πολύ γνωστές. Στην ορθή λίπανση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο στόχος της παραγωγής και των αποδόσεων, πέρα από τις συνθήκες της θρέψης. Βέβαια, σε δυσμενείς συνθήκες, πχ καιρικές, όπου η παραγωγικότητα θα είναι ούτως ή άλλως χαμηλή, δεν έχει νόημα να εφαρμοστούν ποσότητες λιπασμάτων, τις οποίες τα φυτά δεν θα χρησιμοποιήσουν.

Η ανάλυση του εδάφους δίνει απαντήσεις για τις διαθέσιμες ποσότητες θρεπτικών συστατικών σε αυτό. Είναι σπατάλη να λιπαίνουμε με θρεπτικά σε επάρκεια και να υποβαθμίζουμε το περιβάλλον που ζούμε με τις οικογένειές μας, γνωρίζοντας επίσης πως η ανισορροπία θρεπτικών στο έδαφος, μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής, παρά την πρόθεσή μας για το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση