ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Εκτίμηση αξίας αγροτεμαχίων & αγροτικών κατασκευών

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελετών για την αντικειμενική αξία αγροτεμαχίων και πάγιου φυτικού κεφαλαίου για απαλλοτριώσεις και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 

Επικοινωνήστε μαζί μας!!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση