ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

Δείκτης διάθλασης σε τρόφιμα, ποτά

Σάκχαρα (π.χ. φρούτα, μέλι), Αλατότητα (π.χ. τρόφιμα), % Αλκοόλ (ποτά)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση