ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

Τροφίμων - Ποτών

PH, EC (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα), Κ (Κάλιο),  Na (Νάτριο), Ca (Ασβέστιο) και ΝΟ3 (Νιτρικά) με εξειδικευμένα ιοντόμετρα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση